Thuisonderwijs

Wat is thuisonderwijs

Kinderen in Nederland gaan normaal gesproken vanaf hun 4 jaar naar de Basisschool. Vanaf 5 jaar zijn ze leerplichtig. Leerplicht is de wettelijke verplichting dat een kind onderwijs volgt. Wanneer daarbij komt dat een kind deze plicht moet vervullen op een door de overheid goedgekeurde school, dan spreken we over schoolplicht.

Er is spraken van huisonderwijs wanneer ouders ervoor kiezen om hun kinderen niet naar een school te laten gaan maar het onderwijs op een andere manier inkleden. Dit kan bijvoorbeeld zijn door de kinderen zelf les te geven of een privédocent in te schakelen. 

In Nederland is thuisonderwijs maar slechts onder bepaalde voorwaarden mogelijk.

In Vlaanderen kun je als ouder wel kiezen voor thuisonderwijs al in hier hier ook geen gangbare onderwijsvorm.

Waarom thuisonderwijs?

De redenen dat ouders en verzorgers kiezen voor thuisonderwijs zijn erg divers. In Nederland moet die rede vallen onder 1 van de voorwaarden die gesteld is voor thuisonderwijs. De praktijk leert echter dat de redenen om voor thuisonderwijs te kiezen diverser zijn dan enkel deze 3 mogelijkheden.

Wat opvalt is dat het aantal ouders dat wil kiezen of kiest voor thuisonderwijs de afgelopen jaren is toegenomen, zowel in Nederland als in Vlaanderen. Vaak komt deze keuze voort uit een onvrede over het huidige onderwijssysteem en/of het niet kunnen aarden van het kind in de onderwijssetting.

Wanneer regel je thuisonderwijs?

Als je in Nederland thuisonderwijs wil geven aan je kind, moet je dit aanvragen bij de leerplichtambtenaar in jouw gemeente. Je doet dit vóórdat je kind is ingeschreven op een basisschool. De leerplichtambtenaar zal bepalen of jij thuisonderwijs mag geven voor dat jaar. Het volgende schooljaar herhaal je deze handeling.

Is jouw kind 4 en staat hij of zij ingeschreven op een basisschool, dan is het bijna onmogelijk om je kind nog voor thuisonderwijs in aanmerking te laten komen wanneer je kind verder geen lichamelijke of geestelijke problemen ondervindt.

In Vlaanderen is het gemakkelijker om voor thuisonderwijs te kiezen. Je kunt hier ieder nieuw schooljaar kiezen voor thuisonderwijs. Je meldt dit bij Agodi en na de bevestiging van je melding ben je vrij om thuisonderwijs te geven. Er komt dan van de inspectie iemand kijken of jij voldoet aan de eisen. In feiten zijn er 2 eisen waaraan je moet voldoen:

  • Het onderwijs moet gericht zijn op de ontplooiing van de volledige persoonlijkheid en talenten van je kind en op de voorbereiding van je kind op een actief leven als volwassene.
  • Het onderwijs moet respect bijbrengen voor de grondrechten van de mens en voor de culturele waarden van je kind en van anderen.

Meer inhoudelijke informatie over het geven van thuisonderwijs en interessante Nederlandse literatuur vindt je via onderstaande links.

Belangrijke informatie over Thuisonderwijs

NvvTO

Nederlandse vereniging voor Thuisonderwijs

Leerplichtwet 1969

Leerplichtwet Nederland

Onderwijs.Vlaanderen

Huisonderwijs en de examencommissie

Boek: Het gedwongen onderwijs voorbij

Een pleidooi voor het realiseren van de rechten van het kind binnen het onderwijs

Boek: LEVEN zonder SCHOOL

Een pleidooi om het leren te ontscholen. Waanom de school aan de basis ligt van de leerproblemen van uw kind.

Deze tekst is geschreven door:

Gwen Kortland

Hypnobirthing practitioner, Thuisonderwijsmama

Meer info over Thuisonderwijs in het echte leven op de blogs van:

KinderMoes

Thuisonderwijsmama